Information om Windsors Legal Prostitution Escort Services

Information om Windsors Legal Prostitution Escort Services / Michigan

Kriminallagen om prostitution fastställs faktiskt av Kanadas parlament, federala regeringen, och varje kanadensisk medborgare är bunden av dem även när de reser utomlands. Även om den faktiska könsdiskrimineringen inte är olaglig i Kanada (och det har inte varit sedan 1800-talet), är utsatthet av kvinnor och minderåriga, liksom prostitution på offentliga platser, olaglig. Prostitution är ytterligare begränsad eller kontrollerad genom provinsiella och kommunala hinder, zonering och stadgar. Städer bifogar också krav på företagslicens för eskorttjänster.

Till exempel kräver Windsor en bakgrundskontroll på varje eskort.

Windsor Escorts

"Bawdy Houses" som anskaffar kvinnor för prostitution i lokaler och gatorbjudande är inte tillåtna i Windsor, men licensierade eskorttjänster är tillåtna. Faktum är att det finns 14 av dem, varav många annonseras i gratis veckovisningar, de gula sidorna och internet-meddelandekort. Klienten måste initiera kontakten och arrangera ett datum direkt med eskorten. Escortservice går från $ 150 till $ 250 per timme. Mötet måste äga rum i kundens egen lägenhet hem eller hotellrum - inga offentliga platser.

John Shaming

Eftersom provinser och kommuner inte har behörighet att direkt utesluta prostitution och kanadensiska domstolar har slagit ner vissa licenskrav och stadgar som diskriminerande har vissa kanadensiska kommuner arbetat för att bekämpa prostitution genom John Shaming-taktiken. John Shaming kan inkludera posten namnen på personer som är föremål för gärningsprostitution och fotografier av bilar som frekventerar förfrågningsområden. Windsor är inte känt för att specifikt engagera sig i denna praxis.